அனிதா அக்னிஹோத்ரி உரை

 

 

தேவிபாரதி உரை

 

ராஜ் கௌதமன் உரை

 

ஸ்டாலின் ராஜாங்கம் உரை

 

மதுபால் உரை

 

2018 ஆம் ஆண்டு பேரா ராஜ் கௌதமனுக்கு வழங்கப்பட்ட விஷ்ணுபுரம் விருதை ஒட்டி  நிகழ்ந்த விழாவில் ஆற்றப்பட்ட உரைகள்.