2019-06: குமரகுருபரன்-விஷ்ணுபுரம் விருது 2019 – ச.துரை